Multimedia

“Hòn ngọc Viễn Đông” của 45 năm trước giờ đã vươn lên trở thành một “siêu đô thị” thời hiện đại.

18:42, 28/04/2020