Tài chính

Nga đã tạm thời cấm xuất khẩu xăng và dầu diesel đến tất cả các quốc gia, ngoại trừ 4 nước thuộc Liên Xô cũ, nhằm ổn định thị trường nội địa.

Hôm nay lúc 11:52