Công nghệ xanh

Tình trạng thiếu nguồn cung chip đang ngày càng trầm trọng, tình trạng này dự báo còn kéo dài đến năm 2022.

17:27, 08/08/2021