Cơ hội Thị Trường

Tính đến tháng 2/2023, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa từ Việt Nam vào ASEAN đạt khoảng 2,85 tỷ USD.

21:27, 08/12/2023