Cơ hội Thị Trường

Phía Nhật Bản sẽ thúc đẩy hợp tác với TP.HCM trong lĩnh vực y tế, bao gồm thúc đẩy việc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác với các đối tác Việt Nam.

Hôm qua, lúc 14:42