Review

Tại phía Nam các nhà đầu tư nước ngoài đã liên tục rót vốn vào Tập đoàn Nam Long, Tập đoàn Danh Khôi... và mới đây nhất là Tập đoàn Hưng Thịnh. Động thái rót vốn mua cổ phần vào các doanh nghiệp bất động sản của khối ngoại nói lên điều gì?

16:10, 10/06/2022