Xu hướng

Bitcoin lại tiếp tục vượt qua một ngưỡng quan trọng nhờ triển vọng lạc quan về điều kiện vĩ mô và khả năng các đơn đăng ký mở ETF giao ngay được thông qua.

15:00, 04/12/2023