Infographic

Theo Tổng cục Thống kê, GDP 6 tháng đầu năm 2020 ước tính tăng 1,81% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng thấp nhất của 6 tháng các năm trong giai đoạn 2011-2020 (Quý II/2020) ước tính tăng 0,36%.

11:31, 30/06/2020
Sài Gòn trong mắt ai
18:42, 28/04/2020
VnBusinessRD