Infographic

Theo Cục Thống kê Hà Nội, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5/2023 tăng 0,16% so với tháng trước, giảm 0,04% so với tháng 12/2022 và tăng 0,36% so với cùng kỳ năm trước. CPI bình quân 5 tháng đầu năm nay tăng 1,52% so với bình quân cùng kỳ năm trước.

20:16, 22/11/2023
Sài Gòn trong mắt ai
18:42, 28/04/2020
VnBusinessRD