Ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước cho biết, tính đến hết 30/11, tín dụng đối với nền kinh tế đạt hơn 13 triệu tỷ đồng, tăng 9,15% so với cuối năm 2022 (cùng kỳ 2022 tăng 12,02%).

21:30, 08/12/2023