Ngân hàng

Rất nhiều hồ sơ cho vay của khách hàng từ mua nhà, sửa nhà... thậm chí vay mua xe phục vụ sản xuất đang bị tắc lại khiến người đi vay khổ sở.

13:00, 12/08/2022
Loạt ngân hàng lãi vượt dự báo
12:26, 16/08/2021
VnBusinessRD