Kiến Trúc

Những chủ đầu tư có dự án nhà ở xã hội trong kế hoạch phát triển được đánh giá được cho là sẽ hưởng lợi từ những thay đổi của Luật Nhà ở (sửa đổi) vừa được thông qua.

15:02, 04/12/2023