Doanh nghiệp

Theo đó, FRT sẽ tiếp tục mở mới 400-500 cửa hàng Long Châu trong năm 2023. Sau dược phẩm, FRT có thể nhắm đến một số ngành bán lẻ vừa triển vọng lại an toàn như ăn uống, hàng tiêu dùng, mẹ và bé…

21:25, 03/02/2023
Những bước đi mới của VinFast
10:54, 08/09/2021
VnBusinessRD