Doanh nghiệp

Càng về cuối năm càng gia tăng tình trạng doanh nghiệp cắt giảm lao động do kinh tế khó khăn, tính trong 10 tháng đầu năm 2023, số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp tại TP.HCM tăng gần 10% so với cùng kỳ năm 2022.

14:55, 06/12/2023