Điểm đến

Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch có diện tích 1.000 ha, thuộc địa giới hành chính phường 3, phường 10 và phường 11, TP Đà Lạt. Dự toán kinh phí lập quy hoạch khoảng 2.771 tỷ đồng, nguồn tài trợ là CTCP Tập đoàn Crytal Bay.

15:22, 10/08/2021
Thành phố xanh của Việt Nam
11:09, 28/11/2019
VnBusinessRD
Ba sự kiện nổi bật cuối tháng 11
10:08, 28/11/2019
VnBusinessRD
6 điểm đến không có mùa đông
10:03, 28/11/2019
VnBusinessRD