Bình luận

Nếu năm 2023 là năm nỗ lực ổn định nền kinh tế Mỹ thì năm 2024 là năm nền kinh tế số 1 thế giới sẽ được tận hưởng thành quả lao động đó.

Thứ hai lúc 14:44