Bình luận

UBND TP HCM vừa đồng ý chi hơn 2.576 tỉ đồng để hỗ trợ hơn 1 triệu hộ lao động nghèo và 669.170 lượt người lao động tự do để vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

17:00, 22/08/2021