Quy Hoạch

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) cho biết, công tác quản lý, vận hành nhà chung cư của Ban Quản trị nhà chung cư giữ vai trò quyết định trực tiếp, góp phần làm hạn chế tác động tiêu cực lên hệ thống hạ tầng và nguy

Chủ nhật lúc 19:16
Săn "đất vàng" mùa COVID-19
15:51, 28/08/2021
VnBusinessRD