Quy Hoạch

Theo FiinRatings, ngành bất động sản sẽ tiếp tục gặp nhiều bất lợi từ việc thắt chặt các kênh huy động vốn chính trong nửa đầu năm 2023. Việc thắt chặt tín dụng như vậy không chỉ làm giảm nguồn vốn vay của chủ đầu tư mà còn ảnh hưởng cả đến nguồn vốn trả

21:11, 03/02/2023
Săn "đất vàng" mùa COVID-19
15:51, 28/08/2021
VnBusinessRD