Quy Hoạch

Uỷ ban nhân dân (UBND) thành phố (TP) Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vừa có quyết định về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 khu tái định cư tại phường Tam Phước, TP Biên Hòa.

07:00, 01/03/2024