Tiêu điểm

Giám đốc điều hành Nvidia, ông Jensen Huang, người điều hành công ty có giá trị nhất ngành bán dẫn, cho biết Mỹ phải mất tới 20 năm nữa mới thoát khỏi sự phụ thuộc vào sản xuất chip ở nước ngoài.

14:57, 30/11/2023