Checkin

Nga Nhiệt độ lạnh kỷ lục tại thủ đô Yakutsk là âm 64 độ C, còn nhiệt độ trung bình vào mùa đông khoảng âm 40 độ C.

12:19, 02/12/2019
6 điểm đến không có mùa đông
10:03, 28/11/2019
VnBusinessRD