Kiến Trúc

Đó là nhấn mạnh của ông Vương Duy Dũng, Trưởng Phòng Quản lý Nhà - Thị trường Bất động sản, Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản (Bộ Xây dựng) tại toạ đàm mới đây.

09:45, 29/10/2021
Sài Gòn trong mắt ai
18:42, 28/04/2020
VnBusinessRD