Kiến Trúc

Đó là lời khuyên của chuyên gia BĐS Trần Khánh Quang dành cho các nhà đầu tư đang “lăn tăn” trong bối cảnh dịch Covdi-19 diễn biến phức tạp, kéo dài.

12:32, 13/09/2021
Sài Gòn trong mắt ai
18:42, 28/04/2020
VnBusinessRD