Doanh nghiệp

Đáng chú ý nhất là trường hợp của HAGL Agrico, công ty này cắt giảm 972 nhân sự, tương ứng tỷ lệ cắt giảm 43% trong 6 tháng đầu năm.

11:19, 08/09/2021
Những bước đi mới của VinFast
10:54, 08/09/2021
VnBusinessRD